Приеха ОУПО на Чирпан

В четвъртък (28.03.) с пълно единодушие общинските съветници в община Чирпан приеха нов Общ устройствен план на община Чирпан, в чието изготвяне имах удоволствието и честта да бъде част от колектива. Остава само официалното му обнародване в Държавен вестник, за да може да влезе в сила и Общинската администрация да започне прилагането му. Приемането на точно този устройствен план е специално за мен, поради няколко причини. Първата е, че в него за пръв път използвах печата си като проектант с пълна проектантска правоспособност. Въпреки, че зад гърба си вече имам няколко приети устройствени плана, по една или друга причина не…Continue reading Приеха ОУПО на Чирпан

Следващ етап в развитието ми – Сити План Консулт

Тези, които ме познават или следят отблизо моето кариерно развитие, знаят, че вече близо 10 години съм посветен на темата за регионалното развитие и устройственото планиране. През това време управлявах и редица европейски проекти, а в последните около 7 години придобих значителен опит и в подхода ВОМР (водено от общностите местно развитие). Освен това, още от студентските си години странично се занимавам с изготвяне и поддръжка на сайтове (преди за WordPress да се появят drag and drop плъгини като Elementor, WP Page Builder и подобни). За тези 10 години участвах в изготвянето на над 100 стратегически документа на различни териториални…Continue reading Следващ етап в развитието ми – Сити План Консулт

Политиката през призмата на Преброяване 2021

На 3 октомври всички бяха фокусирани върху изборите и резултатите от тях. Всеки беше експерт, всеки коментираше, правеше прогнози или проклинаше едни или други избиратели. За мен, както говорих няколко седмици преди паметната дата 3.10., по-интересните, а донякъде и важни резултати, са тези от Преброяване 2021 г. А те показват безмилостната оценка на времето. След 10 години управление, което на думи и писмено се бореше с демографската криза, създаваше условия за майки, деца и прочие, резултатите са, че дори София намалява с 1,3% (което мен ме изненада, признавам). Данните от Преброяването показват провала на едно 10-годишно управление, защото всъщност резултатите…Continue reading Политиката през призмата на Преброяване 2021

Кога ще се подпишат договорите за изготвяне на стратегии за местно развитие

По предварителна информация от звеното за управление на Националната селска мрежа, 111 проектни предложения са подадени по процедура № BG06RDNP001-19.610 за подбор на проектни предложения по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. Основната цел на процедурата е да обезпечи подготовката на местните общности за прилагане на подхода ВОМР през програмния период 2022 – 2027 г. Скоро се очаква и официалната информация за реално подадените проектни предложения, тъй като е възможно един кандидат да е подал повече от един формуляр…Continue reading Кога ще се подпишат договорите за изготвяне на стратегии за местно развитие

Новите възможности пред местните инициативни групи (МИГ)

България все още страда от забавяне в подготовката за програмния период 2021-2027 г. А фокусът и надеждите са насочени към Плана за възстановяване и устойчивост. Донякъде съсредоточени в него се пренебрегва друг инструмент, който има пряко отражение върху селските райони в страната. Това е прилагането на подхода ВОМР (водено от общностите местно развитие) чрез изпълнението на стратегии за местно развитие. Управляващият орган на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) приятно изненада всички съществуващи и потенциални местни инициативни групи (МИГ), като публикува Насоки за кандидатстване по процедурата за предоставяне на помощ за подготвителни дейности на МИГ за периода 2023-2027 година…Continue reading Новите възможности пред местните инициативни групи (МИГ)

Избор на модел на управление и неговото отражение върху административно-териториалното деление у нас

Това е третата публикация от серията за административно-териториалното устройство у нас. Ако не сте прочели предишните две части, задължително ги вижте преди да продължите нататък. Част 1: История на административно-териториалното деление и нивата на самоуправление у нас Част 2: История на административно-териториалното устройство от Освобождението до днес Прегледът на административно-териториалното деление ясно показва тенденцията за визията на българските власти по отношение на избора на модел за териториално управление. До началото на индустриализацията (в началото на 50-те) е възприеман тристепенният модел (големи окръзи-околии-общини), докато след това се преминава на двустепенен (области-общини). Въпреки тази промяна,  винаги на две от териториалните нива е…Continue reading Избор на модел на управление и неговото отражение върху административно-териториалното деление у нас

История на административно-териториалното устройство от Освобождението до днес

Това е втората публикация от серията за административно-териториалното устройство у нас и нивата на самоуправление. В първата част разказах за нивата на управление според действащите конституции през годините. Тази част е фокусирана върху административно-териториалното устройство (АТУ) в най-новата ни история. По-долу нагледно е показано какви промени претърпява административната карта на България през годините. През 25.11.1887 г., непосредствено след Освобождението в България се извършва реформа в АТУ. Създават се 26 окръзи, включващи 84 околии. Обособяват се и 75 общини и 7 независими такива. През 1901 г.  се осъществява следващата по значимост административно-териториална реформа чрез обнародването на нов Закон за административното деление…Continue reading История на административно-териториалното устройство от Освобождението до днес

История на административно-териториалното деление и нивата на самоуправление у нас

Последните няколко месеца отново в публичното пространства се прокрадва идеята за административно-териториална реформа у нас. В същото време подобни заявки вече има разписани в коалиционното споразумение между четирите партии и коалиции в 47-ото Народното събрание – Продължаваме Промяната, БСП за България, Има такъв народ и Демократична България – обединение. Подобна заявка беше давана още през 2016 година от тогавашния Министър на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова. Само че акцентът в него беше поставен върху областите и регионите за планиране от ниво 2 (NUTS 2). В дебатите, доколкото ги имаше, никой не събра смелост дори да намекне, че може би…Continue reading История на административно-териториалното деление и нивата на самоуправление у нас

Демографско състояние на общините в България през 2020

Първоначално заглавието на тази публикация беше „Прогнози, които се сбъдват“, защото през 2015 година публикувах статията „Демографско състояние на общините в България и ефекти от това“, в която направих демографски прогнози за развитието на населението на общините в страната и потенциалните ефекти от това. Прогнозите тогава бяха направени на базата на екстраполация на средногодишния темп на растеж на населението с всички негови несъвършенства при прилагането му на малка територия, каквато са общините. Днес, близо 7 години по-късно, реших да проверя дали прогнозите за населението са били точни и да отговоря на следните въпроси: Колко са станали общините в България с…Continue reading Демографско състояние на общините в България през 2020

Прираст на населението по области

София изсмуква населението от останалите области в страната

На 6 януари от Националния статистически институт (НСИ) на нарочна пресконференция изнесоха някои предварителни данни от Преброяването през 2021 година. Лайтмотивът беше, че населението на България е 6,5 млн души, т.е. спрямо предишното преброяване през 2011 година населението е намаляло с 11% или 844 000 души. Въпреки че в официалната публикация се споменава, че в София населението се е увеличило, докато в останалите области на страната то намалява, като „най-значително е намалението в областите Видин, Добрич и Монтана, които са загубили около една четвърт от населението си, най-малко е в Пловдив, Варна и София област“, тази информация някак си беше…Continue reading София изсмуква населението от останалите области в страната