Приеха ОУПО на Чирпан

В четвъртък (28.03.) с пълно единодушие общинските съветници в община Чирпан приеха нов Общ устройствен план на община Чирпан, в чието изготвяне имах удоволствието и честта да бъде част от колектива. Остава само официалното му обнародване в Държавен вестник, за да може да влезе в сила и Общинската администрация да започне прилагането му. Приемането на точно този устройствен план е специално за мен, поради няколко причини. Първата е, че в него за пръв път използвах печата си като проектант с пълна проектантска правоспособност. Въпреки, че зад гърба си вече имам няколко приети устройствени плана, по една или друга причина не…Continue reading Приеха ОУПО на Чирпан

Следващ етап в развитието ми – Сити План Консулт

Тези, които ме познават или следят отблизо моето кариерно развитие, знаят, че вече близо 10 години съм посветен на темата за регионалното развитие и устройственото планиране. През това време управлявах и редица европейски проекти, а в последните около 7 години придобих значителен опит и в подхода ВОМР (водено от общностите местно развитие). Освен това, още от студентските си години странично се занимавам с изготвяне и поддръжка на сайтове (преди за WordPress да се появят drag and drop плъгини като Elementor, WP Page Builder и подобни). За тези 10 години участвах в изготвянето на над 100 стратегически документа на различни териториални…Continue reading Следващ етап в развитието ми – Сити План Консулт

Игра на територии – Местни избори 2023

Днес е световният ГИС ден, който в България се отбелязва вече над десетилетие. В същото време изминаха 10 дни от балотажа за местните избори в страната. Това е перфектен повод да публикувам серия от карти по области в страната, показващи разпределението на кметовете на кметства (населени мести) и общини. И понеже е празнично, а и за да е по-цветно, използвах палитра, която наподобява конструктор. Схемите са по-подробна извадка от картата на България след местните избори, която преди време публикувах в социалните мрежи Facebook и LinkedIn. В рамките на две седмици в страната ни избрахме повече от 3000 кмета на кметства…Continue reading Игра на територии – Местни избори 2023

Обедняваме ли в последните 20 години

В началото на септември започнах една рубрика (Инфо пЧЕЛА), представяща данните под формата на атрактивни (надявам се) графики. На този етап публикациите са всяка седмица, но само времето ще покаже колко ще се разрасне. Стартът на рубриката съвсем случайно съвпадна с публикуването на постановление на Министерски съвет (ПМС), в което беше направено предложение от 1-ви януари 2024 година минималната работна да заплата (МРЗ) да стане 933 лв. Само за справка: тази година е 710 лв.  Така някак си естествено първите няколко графики бяха посветени именно на развитието на доходите ни в последните почти 20 години. Една доста благодатна тема за…Continue reading Обедняваме ли в последните 20 години

Инфо пЧЕЛА – графики, които разказват истории

Септември месец учениците тръгват отново на училище. Това отчасти е символ и на новото начало – учебната година – за тях. Отдавна бяха времената, когато за мен 15-ти септември беше денят, в който отново трябваше да започна обичайната дневна рутина и да зарежа интересните летни и разнообразни месеци. Тази година реших донякъде да съм съпричастен с учениците, като започна едно ново начало. В случая да открия нова Фейсбук страница, на която възнамерявам всяка седмица да публикувам графика, визуализираща официални данни и тенденции в разнообразни области. Ще се опитам да се въздържам от коментар, за да може „историята“, която се разказва…Continue reading Инфо пЧЕЛА – графики, които разказват истории

Пловдив иска ЖП транспорт, но не знае какъв – градска железница, трамвай или пък нещо друго

На 7 март на сесия на Общински съвет – Пловдив беше прието в ПИРО (Плана за интегрирано развитие на община) за периода 2021-2027 г. да бъде заложен проект за градска железница, приет с 43 гласа. Непосредствено след това местните и регионални медии започнаха да публикуват най-различни новини с „грабващи“ заглавия. В част от тях се резюмира или интерпретира казаното от общинските съветници. В това информационно поле лично аз останах малко в неведение какво точно са приели общинските съветници – дали изграждането на градска железница, дали предприемането на действия за изграждането на трамвайна мрежа. Без да подценявам уменията и знанията на…Continue reading Пловдив иска ЖП транспорт, но не знае какъв – градска железница, трамвай или пък нещо друго

Компенсация за собствениците на зелени имоти – възможност за по-добра градска среда

В края на януари взех участие в семинар, организиран от Съюза на урбанистите в България, на тема „Прилагане на устройствените планове – нови по-ефективни нормативни, фискални и пазарно-ориентирани инструменти?“. Отчасти фокусът и темата на семинара бяха провокирани от решението (взето единодушно) на Конституционния съд да обяви за противоконституционна разпоредбата, заради която в продължение на години действаха по-дълги срокове за отчуждаване на частни имоти в полза на държавата или общината в София (линк към публикацията), разписани в Закона за устройството и застрояването на Столична община (ЗУЗСО). Това поставя в риск значителна част от зелените територии в градовете – имоти, чиито собственици…Continue reading Компенсация за собствениците на зелени имоти – възможност за по-добра градска среда

Информация за бюджетите по СВОМР на МИГ за периода 2023-2027

През програмния период 2023 – 2027 г. финансовият ресурс за стратегиите за Водено от общностите местно развитие се формира като сума от средствата, предоставени от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), Европейския социален фонд (ЕСФ+) и Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) чрез представените по-долу 5 програми. В този период вече е в сила „особеността“, че Югозападния район, който вече е официално класифициран като „регион в преход“, и в общия случай за него ще се предвиждат по-малко средства. Важно е да се подчертае, че се очаква всеки Управляващ орган да публикува подробни насоки кои точно дейности ще…Continue reading Информация за бюджетите по СВОМР на МИГ за периода 2023-2027

Интервю за рубриката „Аз, урбанистът“

Долното интервю беше дадено през септември 2016 година за рубриката „Аз, урбанистът“, която студентите от специалност „Урбанизъм“ поддържаха и публикуваха на сайта си. За съжаление, сайтът вече не съществува, затова си позволявам да препубликувам отговорите на 10-те въпроса оттогава, защото вярвам, че може да са полезни за сегашните студенти или кандидат-студенти. Работиш ли по специалността си и от колко време? Лесно и бързо ли си намери работа по специалността? Да, работя. Реално започнах работа по специалността си още в четвърти курс, в сферата на устройственото планиране. Беше един Великден (църковният празник, не в живота ми) и ми се обадиха да…Continue reading Интервю за рубриката „Аз, урбанистът“

Изменение на ОУП на Пловдив

Днес се състоя сесията на Общински съвет – Пловдив, на която беше прието Изменението на ОУП на града. Тя премина под високо напрежение, със засилено присъствие на пловдивчани и гласуване на общинските съветници, което не удовлетвори желанията за повече зеленина в града. А може би най-скандалната промяна в окончателния проект на ОУП беше, че в него беше заложена промяна за имот в парк „Отдих и култура“, който се предвижда за застрояване. Държа да подчертая, че тази промяна беше изненадваща, защото я нямаше в представения за обществено обсъждане вариант на ОУП. И тъй като файловете на проекта на ОУП вече са…Continue reading Изменение на ОУП на Пловдив