Приеха ОУПО на Чирпан

В четвъртък (28.03.) с пълно единодушие общинските съветници в община Чирпан приеха нов Общ устройствен план на община Чирпан, в чието изготвяне имах удоволствието и честта да бъде част от колектива. Остава само официалното му обнародване в Държавен вестник, за да може да влезе в сила и Общинската администрация да започне прилагането му.
Приемането на точно този устройствен план е специално за мен, поради няколко причини.
Първата е, че в него за пръв път използвах печата си като проектант с пълна проектантска правоспособност. Въпреки, че зад гърба си вече имам няколко приети устройствени плана, по една или друга причина не подписвах (и не слагах печат на) чертежите.
Втората е, че писането на техническата оферта съвпадна с времето, в което бях болен от ковид и беше предизвикателство. Важното е, че на финала екипът ни спечели поръчката.
Третата е, че още на най-ранен етап Общинската администрация, начело с кмета на общината, имаха ясни цели и визия за развитието на община Чирпан. В същото време някъде по това време се прие и Интегрирания план за развитие на общината (ПИРО), което позволи синхронизацията на ОУПО с него, за да се гарантира устойчиво развитие на териториите, съблюдавайки всички интереси.
Четвъртата е, че при съгласуването с НИНКН (Национален институт за недвижимо културно наследство) проектът мина без забележки, което не се случва често.
Пето и може би най-важно за бъдещите ползватели на ОУПО Чирпан е, че по този проект активно си партнирахме с Esri Bulgaria и този основополагащ план няма да остане само на хартия в кабинета на главния архитект, а ще може да се използва от всички жители на община Чирпан. Предвиждат се много функционалности, които принципно не са публично достъпни – като проверка на конкретен имот с неговите характеристики, инфраструктурна обезпеченост и прочие. Затова следете развитието на ГИС платформата, която се очаква да е пример за подражание1.  Част от планираните функционалности може да чуете от сами кмет на общината във видеото от заседанието на Общински съвет – Чирпан (започва от 41-та минута).

А аз пожелавам успех на общинската администрация при изпълнението на ОУП на община Чирпан!
1. Когато се изготви, ще публикувам линк тук.

Вашият коментар