Следващ етап в развитието ми – Сити План Консулт

Тези, които ме познават или следят отблизо моето кариерно развитие, знаят, че вече близо 10 години съм посветен на темата за регионалното развитие и устройственото планиране. През това време управлявах и редица европейски проекти, а в последните около 7 години придобих значителен опит и в подхода ВОМР (водено от общностите местно развитие). Освен това, още от студентските си години странично се занимавам с изготвяне и поддръжка на сайтове (преди за WordPress да се появят drag and drop плъгини като Elementor, WP Page Builder и подобни).

За тези 10 години участвах в изготвянето на над 100 стратегически документа на различни териториални нива – местно, регионално, транснационално и на няколко общи и подробни устройствени плана. Картата на проектите (неизчерпателно), по които съм работил може да видите тук (най-отдолу на страницата).

Този опит и желанието ми да опитам нещо ново доведоха до създаването на собствена компания – City Plan Consult. Нейната мисия е да предлага бутикови услуги в областта на устройственото планиране и стратегическото програмиране на отделните териториални нива. В изпълнението ѝ си партнирам с редица колеги, които имат сходни на моето отношение към работата и разбиране как трябва да се случват нещата.

Може да разгледате сайта на компанията и ще се радвам да си партнираме заедно, да ме препоръчате или просто да ми дадете градивна критика.

Вашият коментар