Публикации

На следващите линкове може да прочетете част от моите публикации.

Сподели Квартала. Модел за споделено развитие на жизнена среда в град София – ул. „Иван Асен II“ и жк. „Яворов“
Съюз на урбанистите в България, (София, ноември, 2016 )

 

Аз, урбанистът. (интервю)
Асоциация на студентите по урбанизъм в България

Редакция: тъй като сайтът на АСУБ вече не се поддържа, интервюто е препубликувано тук.

 

Еврофинансиране на общности за местно развитие
Capital Daily (14.07.2016)

 

Кохезионната политика като инструмент за преодоляване на различията в социално-икономическото развитие на регионите в контекста на членството на България в ЕС
Становище в инициативата „Младежка визия за развитие на България“ към Съвета по развитие на регионите и национална инфраструктура, организирана от Президента на Р България (декември, 2014)

 

Урбанистична стратегия за развитието на южните райони на Пловдив
Строителство градът (14.05.2013)

 

10 години специалност „Урбанизъм“ в България
(ноември, 2012)

 

Как пешеходните улици могат да намалят престъпността
Асоциация на студентите по урбанизъм в България (ноември, 2012)

Редакция: тъй като сайтът на АСУБ вече не се поддържа, линкът на статията е обновен.