Мобилни приложения, използвани от урбанистите в ежедневието им

Публикацията може да се приеме като продължение на серията „Мобилни приложения за урбанисти“ – част 1 и част 2, които бяха написани съответно през 2014 г. и 2015 г. Само че този път тя е резултат от мнението на всички вас, участвали в онлайн допитването в началото на годината.

Всички изводи в тази статия са базирани на направеното онлайн проучване в периода януари-февруари 2017 година. Неговата основна цел беше да разкрие какви приложения използват предимно урбанистите в ежедневието. С оглед включилите се в изследването, обаче по-скоро резултатите могат да се отнесат към студентите, защото те са най-голямата част от отзовалите се. Работещите са предимно в частния сектор,  а близо една трета от всички практикуващи професията имат стаж по-малък от 5 години, което е обяснимо с оглед сравнително скорошното й обособяване на пазара на труда. И нещо любопитно, което разбива мита, че мъжете са по-технологичната част от населението – над 70% от попълнили анкетата са жени! Благодаря ви, дами!

Доброволно анкетата попълниха 30 човека. От тях само 1 е посочил, че има фаблет, всички останали притежават смарт телефон, а не малка част и таблет. За разлика от професионалистите в западните страни (или поне личното ми впечатление), основната използвана операционна система на българските им колеги е Android, следвана от iOS и едва един човек ползва Windows.

Мобилните технологии неизменно са навлезли в професионалния живот на урбанистите, защото над 83% от отговорилите са посочили, че ползват мобилните си устройства за работа.

Но за какво най-често се използват мобилните устройства? Според данните на анкетата, най-често се социалния приложения – Facebook, Twitter, Instagram и т.н.  Те се използват от почти всички ежедневно.

На следващото място по използваемост за приложенията за водене на разговори (Skype, Viber и т.н). Над 63% от участващите ги използват ежедневно, за да се чуват с контактите си, А близо 97% използват подобно приложение поне 1 път в седмицата.

Приложенията за споделяне на файлове също са много популярни сред (бъдещите) професионалисти. Точно половината са посочили, че ползват Google Drive, Dropbox или подобно, всеки ден, а над една четвърт – повече от 2 пъти на седмица.

Използването на приложенията за водене на записки явно все още не е толкова често използвано, което може да се дължи на факта, че е трудно да се пише на телефон, а таблетите все още не са широко разпространение, но въпреки това 60% използват подобен апликейшън повече от 2 пъти на седмица, а една пета от участниците в анкетата – всеки ден.

Следващата използвана група от приложения е тази за подобряване на производителността, като мобилните офис пакети, програми за обработка на изображения и т.н. Една трета от отговорилите са посочили, че ги ползват всеки ден, а друга една трета – повече от пъти на седмица. Прави впечатление, че над 13% никога не ползват подобни приложения, за разлика от предишните категории, в които само 1-2 човека са маркирали тази опция.

Безспорно техническите умения за създаване на презентации са неизменна част от живота на хората, които са въвлечени в полето на урбанизма. В пространството вече има толкова много приложения, които да подпомогнат този процес, че сигурно не могат да се опишат и в 50 страници. Но явно мобилните устройства все още не предлагат достатъчен комфорт при създаването на презентации или хората не са се научили, защото над 26% никога не са използвали подобни приложения в практиката си, а едва една трета ги използват повече от 2 пъти на седмица. Но от резултатите се отчита все пак не малка активност – 36% поне 1 път месечно използват приложение за изготвяне на презентация.

Логично, с оглед практиката на отзовалите се и доброволно попълнили анкетата, най-малко се използват специфичните приложения свързани с урбанизма и градската среда – 36,7% никога не са използвали подобни приложение. Ежедневно те се използват от една пета от отговорилите, като тук трябва да се направи уточнението, че част от участниците са посочили имейл клиентите си като подобен тип приложение. Друга една пета използват специфични приложения поне 1 път в месеца.

След предходните две статии, в които бяха представени приложения за урбанисти, лично на мен ми беше любопитно какво реално използват българските колеги. Честно казано, някои от резултатите ме изненадаха.

Нуждата от работа с карти в професията е намерила отражение и в резултатите. Конкретни приложения са Maps, Google maps, Google earth, на които няма да се спирам подробно. Повече за тях тук. Но имаше и такива, които са не толкова популярни и си струват да бъдат споменати. Например, maps.me – приложението не изисква връзка с Интернет, безплатно е и доста подробно. Редовно се обновява от платформата open street map, чиито членове вече са стотици хиляди. Друго удобно приложение е Here WeGo, което може да ви послужи за лесна навигация в редица държави и градове. Позволява запазването на картите в offline режим, поддържа информация за трафика в реално време, а за най-претенциозните има възможност сградите да се виждат в 3D режим.

Интересно приложения за проучвания е Multi counter за Android OS (подобна е Multi tap counter – за iOS, но е платена).Тя позволява да броите различни неща чрез натискане (тапване) на екрана на телефона, като може да следите повече от 1 предмет/човек/действие. Изключително полезно приложение за броене на хората и превозни средства при провеждане на урбанистични проучвания.

Сканирането също не е това, което беше. Ако ви трябва бързо да пратите с добро качество документ на колега, простото снимане често не върши работа. Затова програми, които играят ролята на скенер оптимизират процеса на заснемане, като дори позволяват снимката директно да се запазва като pdf-файл, да се изпраща по пощата или в някой „облак“. Tiny Scanner е подобно безплатно приложение, което има доста добри функционалности, налично за Android и iOS. Подобни приложения са представени в предишното издание на статията Cam Scanner, и  Scanner Mini за iOS, които предлагат сходни функционалности.

Популярните „офис“ файлове явно са най-често отваряни документи на мобилните телефони, защото използваните от урбанистите приложения за това са доста. Освен най-популярните офис-пакети, може да проверите Office Suite, чиято безплатна версия ви позволява да отваряте и редактирате най-популярните формати – doc, xls, ppt. Също с нея се отварят без проблеми и pdf-файлове и има пълна интеграция с най-популярните места за съхранение на данни – Google Drive, Dropbox и OneDrive. Платените версии позволяват конвертиране от и към различни формати, премахване на рекламите в приложението и други екстри. Hancom Office е подобно приложение, само че идващо от китайските разработчици и изцяло базирано на облачните услуги.

Сред потребителите на Android OS се забелязва и тенденцията да използват приложенията на Google за работа, изцяло базирани на външен сървър, като Google Keep, Google Docs + Sheets + Slides и т.н.

На широка популярност за мобилни устройства се радват и продуктите на Adobe – Photoshop, Illustrator (draw). Няколко човека са посочили и InDesign, която е страхотна програма, но все още неналична за мобилни устройства, или поне аз не я намирам.

Останалите програми, които са посочени като често използвани са обичайните социални приложения, AutoCAD и GIS аппове – вече описани тук и тук.

Ами, това беше обобщение на резултатите. Генерираните графики към анкетата може да видите от изображенията по-долу. Надявам се следващия път повече хора да се включат в проучването и да напишат своите приложения! Свободни сте да коментирате резултатите. За допълнителни мнения и предложения може и да се свържете с мен чрез контактната форма.

За презентацията е нужен JavaScript.

Вашият коментар