Компенсация за собствениците на зелени имоти – възможност за по-добра градска среда

В края на януари взех участие в семинар, организиран от Съюза на урбанистите в България, на тема „Прилагане на устройствените планове – нови по-ефективни нормативни, фискални и пазарно-ориентирани инструменти?“. Отчасти фокусът и темата на семинара бяха провокирани от решението (взето единодушно) на Конституционния съд да обяви за противоконституционна разпоредбата, заради която в продължение на години действаха по-дълги срокове за отчуждаване на частни имоти в полза на държавата или общината в София (линк към публикацията), разписани в Закона за устройството и застрояването на Столична община (ЗУЗСО). Това поставя в риск значителна част от зелените територии в градовете – имоти, чиито собственици…Continue reading Компенсация за собствениците на зелени имоти – възможност за по-добра градска среда