Световен ден на урбанизма

На 08.11.2015 г. се чества Световния ден на урбанизма, който цели насочване на вниманието на обществеността както върху професията, така и върху устойчивото развитие на градовете ни. По традиция празникът ще бъде отбелязан и в България в Университета по архитектура, строителство и геодезия, в чиито Архитектурен факултет се изучава специалността. Тази година денят ще бъде официално отбелязан на 9.11. (понеделник) като организаторите от катедра „Градоустройство“ и младите колеги от Асоциацията на студентите по урбанизъм в България (АСУБ) са подготвили интересна програма, която ще продължи и в дните след празника. Съюзът на урбанистите също ще вземат участие, но с какво – ще…Continue reading Световен ден на урбанизма