5 начина да направим визията си за планиране „умна“

Често в практиката при управлението на проекти се говори за „умни“ /SMART/ цели, „умни“ индикатори и други „умни“ неща. Повечето от тях се свързват с английските понятия: Специфичен (Specific) – целта, индикатора и т.н. трябва да е специфичен за дадената територия/план, за който се прави; Измерим (Measurable) – избраната цел, индикатор и т.н. трябва да може да се измерва обективно; Постижим (Achievable) – избраната цел, индикатор и т.н. трябва да може да се постигне при определени условия; Уместен/Реалистиченeн/ (Relevant/Realistic) – избраната цел, индикатор и т.н. трябва да е подходяща спрямо конкретните характеристики на дадена територия/план. Съобразен с времето (Time-bound) –…Continue reading 5 начина да направим визията си за планиране „умна“

Поглед в „кухнята“ – един типичен ден на урбаниста

Почти всички са попадали на подобно изображение като това по-горе. Дали те са резултат от действително неразбиране за професията или просто закачка, направена от някой с чувство за хумор, не знам. Но едно е ясно – професията на урбаниста се допира до много сфери на човешкото познание, респективно други професионални поприща. Според това кое точно поле на развитие сте избрали да се реализирате вашият работен ден може да бъде коренно различен – от монотонен до силни динамичен. Моят опит, предимно в сферата на така нареченото „стратегическо планиране“, е показал, че въпреки динамиката, честите пътувания (които са си страхотни и заслужават…Continue reading Поглед в „кухнята“ – един типичен ден на урбаниста