Развитието на Северозапада отново пропусна своя шанс

От много дълго време се говори, пише и обяснява как Северозападна България е най-бедният регион в страната и в Европа. Ние си го знаем, Европа го знае, живеещите там го усещат. По-запознати с темата дори цитират конкретни социално-икономически показатели, с които да подплатят горния извод. На думи всички у нас са съгласни, че регионът има нужда от целенасочена подкрепа за инвестиции, които, ако не да обърнат, то поне да задържат влошаващите се икономическа, социална и демографска ситуация в него. През 2015 година от Министерството на регионалното развитие и благоустройството дори беше приета Целенасочена инвестиционна програма в подкрепа на развитието на…Continue reading Развитието на Северозапада отново пропусна своя шанс

Административно-териториална реформа на регионално ниво

За административно-териториална реформа в България се говори от десетилетия. Причините за необходимостта й от извършването изказва всяко правителство, а някои дори дават научни аргументи. Но всъщност последната такава реформа, ако може да се нарече такава, е под натиска на външни фактори – приемането на страната ни в ЕС и необходимостта от обособяването на т.нар. „региони за планиране“ (на ниво NUTS 2), които към момента са 6 на брой (променяни веднъж). Преди няколко години, покрай промяната в Закона за регионалното развитие имаше дебати и дори едно от предложенията беше тези райони да станат четири (подробности тук). По редица причини това не…Continue reading Административно-териториална реформа на регионално ниво

5 начина да направим визията си за планиране „умна“

Често в практиката при управлението на проекти се говори за „умни“ /SMART/ цели, „умни“ индикатори и други „умни“ неща. Повечето от тях се свързват с английските понятия: Специфичен (Specific) – целта, индикатора и т.н. трябва да е специфичен за дадената територия/план, за който се прави; Измерим (Measurable) – избраната цел, индикатор и т.н. трябва да може да се измерва обективно; Постижим (Achievable) – избраната цел, индикатор и т.н. трябва да може да се постигне при определени условия; Уместен/Реалистиченeн/ (Relevant/Realistic) – избраната цел, индикатор и т.н. трябва да е подходяща спрямо конкретните характеристики на дадена територия/план. Съобразен с времето (Time-bound) –…Continue reading 5 начина да направим визията си за планиране „умна“

Поглед в „кухнята“ – един типичен ден на урбаниста

Почти всички са попадали на подобно изображение като това по-горе. Дали те са резултат от действително неразбиране за професията или просто закачка, направена от някой с чувство за хумор, не знам. Но едно е ясно – професията на урбаниста се допира до много сфери на човешкото познание, респективно други професионални поприща. Според това кое точно поле на развитие сте избрали да се реализирате вашият работен ден може да бъде коренно различен – от монотонен до силни динамичен. Моят опит, предимно в сферата на така нареченото „стратегическо планиране“, е показал, че въпреки динамиката, честите пътувания (които са си страхотни и заслужават…Continue reading Поглед в „кухнята“ – един типичен ден на урбаниста