Книга на фокус: Моят Пловдив

Тази седмица официално Пловдив встъпва в „длъжност“ „Европейска столица на културата“ (ЕСК) за 2019 г. Безспорно очаквана година от почти всички милеещи за града, но дори и тези, за които Пловдив е просто бизнес. Няма да коментирам празненствата за откриването, самата готовност на града да поеме такава отговорна задача, която всъщност сам си спечели или реакциите и нагласите и възможностите на местната управа по отношение на ЕСК 2019. Аз мисля да отбележа важния ден с днешната книга на фокус, която се казва „Моят Пловдив. Брулени години“ от Димитър Пампулов, на която се натъкнах съвсем случайно, разхождайки се в…Пловдив. Тя ме…Continue reading Книга на фокус: Моят Пловдив

Новата идентичност на проекта „Пловдив – европейска столица на културата 2019“

Преди 3 години, когато в един есенен ден чух на живо обявлението, че Пловдив е избран за европейска столицата на културата през 2019 година, извиках от радост в стая пълна с хора, които следваше да модерирам. Надълго и нашироко след това дискутирахме, че Пловдив е изключително подходящ град за тази титла, защото има какво да предложи и получава невероятни шанс да фокусиране различни дейности, извън София, които да доведат достатъчно много туристи. Дори местния патриотизъм на хората около мен, родом от градове-конкуренти на Пловдив ме поздравиха и споделяха радостта си. Днес, у страничния човек остава убеждението, че реализацията на проекта…Continue reading Новата идентичност на проекта „Пловдив – европейска столица на културата 2019“

Интерактивна карта на културното наследство на Пловдив

Пловдив е град, който е богат на материални културни ценности. Едва ли има посетител на града, който да не се е разходил в Стария град, не се е снимал около или в Античния стадион. Но освен популярните места, които са известни на всички, има и такива не толкова популярни, а също толкова ценни. Например, не са много хората, които са влизали в търговския център на Главната, за да видят част от седалките на римския стадион. А единица са тези, които са се интересували от историята на къщите, които в момента са музеи, банки, галерии, заведения и т.н. От доста време…Continue reading Интерактивна карта на културното наследство на Пловдив

Пловдив е първият град с одобрена инвестиционна програма към интегрирания си план

Пловдив е първият град (от 39 възможни), чиято Инвестиционната програма (ИП) беше одобрена от МРРБ с официално решение в началото на годината. ИП е необходимо условие за градските власти, за да могат да имат достъп до финансовия ресурс отпускан от Европейския фонд за регионално развитие, чрез Оперативна програма „Региони в растеж“. На базата на критериите, разработени от МРРБ бюджета за Пловдив е определен на 80 851 031.52 лв (безвъзмездна помощ), отпускани по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“. Необходимостта от разработването на ИП се породи от това, че когато Интегрираните планове за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) се…Continue reading Пловдив е първият град с одобрена инвестиционна програма към интегрирания си план