Карта на проектите, по които съм работил в България

От известно време експериментирам с възможностите на Google Карти, включително за импорт и експорт на данни. Въпреки че далеч отстъпват от възможностите, които предлага ESRI със своите приложения, безплатните опции на Google се оказаха доста добри за създаването на „прости“ карти, които не би следвало да изискват и много умения. А за притежателите на базови ГИС познания и достъп до шейп файлове с пространствени данни, Google Карти дава прилична платформа за споделяне и най-вече визуализиране на данни. Аз избрах да тествам платформата с обединяване на почти целия си трудов опит до този момент, защото ми беше любопитно какво е „покритието“…Continue reading Карта на проектите, по които съм работил в България

Възможност за свободен достъп до икономически данни за общините в страната

Проблемът с данните на ниво община винаги е бил проблем. Само допреди няколко години за общините в България информацията беше предимно платена. Последните няколко години това се промени, най-вече заради пускането на платформата Инфостат на Националният статистически институт (НСИ). Въпреки това данните за икономиката или така наречена бизнес статистика, си останаха платени. А парите, които НСИ искат за тях не са никак малко, особено ако се искат в електронна форма (ексел). Част от това информационно „затъмнение“ е преодоляно с новата инициатива на Института за пазарна икономика (ИПИ), които стартират проект наречен „265 истории за икономика“. В него на базата на интерактивна…Continue reading Възможност за свободен достъп до икономически данни за общините в страната

Коментар на предложените изменения в Закона за регионалното развитие

Подготовката на страната ни за следващия програмен период (2021-2027) неизбежно ще окаже дълготрайно влияние върху развитието на българските общини. Това ще бъде резултат от предстоящото приемане на измененията на Закона за регионалното развитие (ЗРР), чието обществено обсъждане, поне формално, беше направено в редица срещи през изминалата 2018 година. Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) се постара в това отношение – няколко кръгли маси, комисии, регионални съвети и други обществени прояви, с представилите на Министерството, Националния статистически институт, експерти. Само че у мен остана чувството, че решенията вече са взети и е малко вероятно в окончателния проект за изменение на…Continue reading Коментар на предложените изменения в Закона за регионалното развитие

Книга на фокус: Корумпирани градове (практически наръчник за оздравяване и превенция)

Авторите на тази, по мое мнение, много добра книга са Робърт Клитгард, Роналд Маклейн-Абароа и Х. Линдзи Парис. Първият е изтъкнат професор по международно развитие и сигурност, преподавал в някои от най-известните университети като Йейл, Харвард, работил за Белия дом на САЩ, Световната банка, Международния валутен фонд, Програмата за развитие на ООН и други, както и автор на книги. Вторият е бивш кмет на Ла Пас, Боливия, който е избиран 4 пъти за кмет, което го прави най-дълго заемащият подобна позиция, избран по демократичен начин в страната. Освен това е бил министър на планирането в Боливия, съучредител на „Трансперънси Интернашънъл“…Continue reading Книга на фокус: Корумпирани градове (практически наръчник за оздравяване и превенция)

Водено от общностите местно развитие – възможност за прилагане на реална децентрализация при управление на европейските средства

Съвсем скоро (в средата на август) се очаква Министерството на земеделието и храните да избере първите стратегии за местното развитие, които прилагат подхода „водено от общностите местно развитие“. Той е приемник и надгражда LIDER, използван в периода 1991-2013 година. Тези стратегии позволяват на местни инициативните групи (сдружения с нестопанска цел съставени от представители на бизнеса, неправителствения сектор и публичните власти) да управляват между 1 и 5.2 млн. евро, за да допринесат за социалното и икономическото развитие на територията си. На този етап 66 МИГ, включващи 119 общини с население около 1.6 млн. души и обхващащи над 52 хил. км2 от територията на…Continue reading Водено от общностите местно развитие – възможност за прилагане на реална децентрализация при управление на европейските средства

Територията, която остана без финансиране за инфраструктура за периода 2014-2020

Как едно наглед  невинно определение може да окаже влияние върху живота на цели територии от България. Или защо понякога, ако си до голям административен център си обречен да нямаш право да реализираш проекти свързани с техническата и транспортна инфраструктура, с помощта на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове /ЕСИФ/. Националната дефиниция определя като „селски райони” общините, в които няма населено място с население над 30 000 души. Тази дефиниция е използвана при Програма САПАРД и при Програмата за развитие на селските райони в предходния планов период (2007-2013). Съгласно тази дефиниция, 232 общини от общо 265 общини в България са…Continue reading Територията, която остана без финансиране за инфраструктура за периода 2014-2020

Кои са всъщност селските общини в България?

Преди известно време дискутирахме с една колежка – архитект, темата за селските общини в България. В хода на диалога ни установихме, че разбираме съвсем различни неща под „селска община“. За мен това означава определението дадено в Програмата за развитие на селските райони, а именно: „…общините, в които няма населено място с население над 30 000 души.“ Дефиниция използвана още от времето на програма САПАРД насам. Така в България 232 от 265 общини са селски. От друга страна позицията на колегата също беше правилна – „селска община“ е тази, която е съставена само от села“. Оказа се, че почти всички държави-членки…Continue reading Кои са всъщност селските общини в България?

Демографско състояние на общините в България и ефекти от това

На 1 януари 2015 г. беше обособена най-новата община в България – Сърница, 265-тата подред. Тя е съставена само от 3 населени места – гр. Сърница и селата Побит камък и Медени поляни, и се отделя от територията на община Велинград. 9 месеца по-късна общината се присъединява към МИГ „Доспат – Борино“. Населението й е приблизително 4950 (според данните от Преброяването през 2011 г.). Нова телевизия дори излъчи репортаж за проблемите в „най-новата община у нас”. А те са доста добре обрисувани в репортажа. Слушайки мненията на хората няма как човек да не се запита защо е необходимо община като…Continue reading Демографско състояние на общините в България и ефекти от това