Световен ден на урбанизма

На 08.11.2015 г. се чества Световния ден на урбанизма, който цели насочване на вниманието на обществеността както върху професията, така и върху устойчивото развитие на градовете ни. По традиция празникът ще бъде отбелязан и в България в Университета по архитектура, строителство и геодезия, в чиито Архитектурен факултет се изучава специалността.

Тази година денят ще бъде официално отбелязан на 9.11. (понеделник) като организаторите от катедра „Градоустройство“ и младите колеги от Асоциацията на студентите по урбанизъм в България (АСУБ) са подготвили интересна програма, която ще продължи и в дните след празника. Съюзът на урбанистите също ще вземат участие, но с какво – ще го оставя в тайна.

Програмата включва изложба в памет на проф. д-р. арх. Александър Александров (дълго годишен преподавател и ръководител на катедрата), обявяване на отворен курс – Urban Sofware, в който студенти ще обучават студенти по най-използваните софтуерни продукти в университета и професията. Вечерта е посветена на няколко кратки презентации и коктейл във фоайето на Архитектурен факултет.

Официалното събитие и пълната програма на Деня на урбанизма в България може да видите във Фейсбук – тук. Организаторите молят всички присъстващи да се регистрират като попълнят формата за присъствие.

Вашият коментар