Възможност за свободен достъп до икономически данни за общините в страната

Проблемът с данните на ниво община винаги е бил проблем. Само допреди няколко години за общините в България информацията беше предимно платена. Последните няколко години това се промени, най-вече заради пускането на платформата Инфостат на Националният статистически институт (НСИ). Въпреки това данните за икономиката или така наречена бизнес статистика, си останаха платени. А парите, които НСИ искат за тях не са никак малко, особено ако се искат в електронна форма (ексел).

Част от това информационно „затъмнение“ е преодоляно с новата инициатива на Института за пазарна икономика (ИПИ), които стартират проект наречен „265 истории за икономика“.

В него на базата на интерактивна карта са представени голямо количество данни на общинско ниво. Обещанията на екипа са, че всяка седмица ще добавят нова информация, придружена с кратък анализ, така че се очаква базата данни да расте с времето.

Началото е дадено с 10 карти, разбирайте и социално-икономически показателя. По отношение на икономиката са представени данни за общия брой на предприятията, произведената продукция от тях и нетните приходи от продажби на общинско ниво, за 2018 година.

Интересните данни са и тези за пазара на труда, в които са включени и средните работни заплати за всяка община. На пръв поглед има доста изненадващи резултати. Но при по-внимателен прочит и съпоставка с локализираните компании и секторите, в които те оперират, се дават отговори на въпроси като, например „Защо средната месечна заплата за 2018 година в Ботевград и Панагюрище е по-висока от тази в Пловдив?“.

Интерактивните карти и кратките анализи към тях са достъпни на следния адрес: www.265obshtini.bg

А повече за инициативата „265 истории за икономика“ може да прочетете тук: https://ime.bg/bg/articles/nova-iniciativa-na-ipi-265-istorii-za-ikonomika

Вашият коментар