Книга на фокус: „Образът на града“ (The image of the city) от Кевин Линч

Преди няколко дни търсех из интернет пространството, за да си закупя няколко нови книги, свързани с града, урбанизъма и всичко имащо допирни точки с тях. Отделих не малко време, за да отсея най-доброто и полезното за мен от многообразието на предлагана литература на пазара. Някъде в този процес за пореден път се присетих за няколко извода, които направих преди доста време и все още са валидни:

  • Първо, литературата, свързана пряко с урбанизма и градската среда на български език, все още е доста оскъдна.
  • Второ, българските заглавия, по-скоро са написани като учебници за студенти по сходните специалности.
  • И трето, информация за чуждите заглавия се добива с доста усилия и загуба на време за четене по форуми, официални ревюта и т.н., писани от незнайно кого, което увеличава доста риска да се купи скъпа книга с нискокачествено съдържание.

Това ме провокира (почти) всяка седмица да споделям ревю на книга, която вече съм прочел и по този начин да съм (надявам се) полезен за всички търсещи качествена професионална литература.

Реших да започна с първата си „западна“ книга, която закупих още в първи курс и в годините след това се убедих, че съдържанието в нея е актуално и до днес. Става въпрос за книгата на американския урбанист Кевин Линч (Kevin Lynch) „The image of the city“ („Образът на града“). Тя е издадена за първи път през 1960 г. и е резултат от 5-годишно изследване, проведено в американските градове Бостън, Джърси и Лос Анджелис. Целта му е да разбере как хората възприемат заобикалящата ги градска среда. За целта се сравняват и анализират дълбочинни интервюта, направени с местни хора, описващи тяхната ментална „карта“ за подбрана част на града, как те дават насоки, през какъв път прекарват външен човек до дадено място и още доста интересни въпроси, и направената карта на града от обучени специалисти. Всичко това е бога илюстрирано и постепенно се „нареждат“ пласт върху пласт върху общия образ за града.

Достойнствата на тази книга е, че според Кевин Линч градът се възприема чрез следните 5 елемента:

  1. Пътища/пътеки (paths) – по които човек обикновено се придвижва или би го правил, ако трябва да минава през даден район. Това могат да са улици, тротоари, пътеки, ЖП линии и други подобни, по които хората пътуват.
  2. Ръбове (edges) – линейни елементи, които се възприемат като граница на даден район или край на път. Това могат да са стени, сгради, бряг, река и други.
  3. Райони (districts) – сравнително големи площи на града, които се различават по някакъв критерий, определено индивидуално възприемани.
  4. Възлови точки (nodes) – в повечето случаи това е център, в който се извършва промяна или се случва нещо, според възприемащия. Например, кръстовище, метростанцията, на която слиза за работа или просто място, на което сменя посоката си на вървене.
  5. Забележителности (landmarks) – важни места, които служат за ориентир, но за разлика от „възловите точки“, те се възприемат като външни, т.е. рядко човекът влиза (ако има такава възможност) в тях.

Разбира се, всеки от тези 5 елемента е описан в детайли какво представлява и интервюираните хора боравят с тях. Не мога да не спомена, че малко или много тази концепция се откриване и в съвременното градоустройство, при изготвянето на различни концепции или общи устройствени планове. Също така, предложената теория за 5-те елемента може да бъде използвана при изготвянето на различни анализи, свързани с качеството на градската среда, както и при последващото им представяне пред обществото, вместо сложни и професионални термини.

Приятно впечатление прави и достъпния език, на който е написана книгата, с оглед на времето, когато е публикувана. Английският в нея не е на високо академично ниво, характерно със сложни конструкции и думи, които трябва да търсиш в речник. Друга положителна черта е, че е богато илюстрирана, въпреки че някои от схемите трудно се четат. Също така, аз обичам книгите с повече място за отбелязване или записки отстрани, а тази го има в изобилие. Допълнително, тези полета се използват и за референции към снимки, други страници и създава впечатлението, че четеш дневника на някого.

А в самия край на книгата е описана методологията, която е използвана по време на изследването, включително и въпросите, които са задавани на жителите на трите града. Така че, ако искате може да заимствате за някое изследване, или просто да си направите експеримент с познатите ви, като им зададете някой от въпросите.

Но дори и да не сте пряко свързан с полето на урбанизма, книгата може да представлява интерес, за да разберете защо правите едно или друго нещо в градската среда. Сигурен съм, че ще намерите своите „уау“ моменти в нея, в които ще си кажете „О, значи затова правя това!“ или „Хей! И аз правя така!„. Прозрения като тези са безценни. А теоретичните знания в нея – също. Според мен, трябва да е задължително четиво за всички първокурсници, които се обучават по специалности, свързани с анализ, дизайн, проектиране или просто разбиране на градската среда.

Вашият коментар